Skriv ut
Sitemap
Kontaktinfo
Husqvarna Tanken
Tfn: +46 36 132 980
E-mail: tanksvets@telia.com
Vi har upptäckt att din browser inte har Adobe Flash Player installerat.

Klicka här för att hämta Adobe Flash Player

Trycktank

Andra tankar

Med vår inriktning på tillverkning av olika slags tankar och många års erfarenhet erbjuder vi även följande sorters tankar. Klicka på varje tank för att läsa mer.
  • Ackumulatortankar för vedeldning, solvärme och värmepumpar.
  • Dieseltankar till lantbruk, åkerier och verkstäder.
  • Miljötankar för spillolja, motorolja, glykol m m.
  • Invallningar (sekundärskydd) till nya och befintliga anläggningar.